Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. **

Zo ras de veréénigde Vloot het anker geworpen hadt, werden 'er Vaartuigen afgezonden , om de diepte van de Baay te peilen. De Hertog van Ormond landde met vijfentwintighonderd man: zij trokken aan op de Batterijen, die de Schepen dekten, en vermeesterden ze met den degen in de vuist. Driehonderd Franfche Zeefoldaaten en vijftig Spaanfchen booden eenigen wederfland, en weeken in een oud Kasteel, 't geen ook welhaast den Vijand k handen viel. — Terwijl dit ten lande gebeurde, poogden de Schepen der Bondgenooten door die dei Franfchén heen te breeken. Dit gelukte den Vice Admiraalen Hopson en van der Goes. De weder ftand der Franfchén itrekte alleen om het onheil de Vloote eenige uuren te verwijlen. De Bondgenoo ten, meester van de Batterijen 9 bedienden 'er ziel van , en maakten van alle kanten een ontzaglij vuur. De Franfchén moesten in 't einde voor d overmagt bukken. De Graaf de Chateau Renau; beval de Oorlogfchepen en Gallioenen in brand t fteeken , om dien prooy den Bondgenooten te on zetten. Dit gefchiedde voor een gedeelte: maar tie Oorlogfchepen en elf Gallioenen vielen den Bondgs nooten in handen , en de overigen verteerden doe eigen vuur, of werden in den grond geboord.^ Hc veel de Franfchén en Spaanfchen ook van het Goud Zilver en de Koopmanfchappen geborgen hadder hoe veel er van door den brand vernield , of doi de Zee verzwolgen wierd, was de behaalde buit ze aanzienlijk, doch het juiste getal daar van heeft m

not

STAATSREGERING.

i

>

e

rt

r. e » »

>r it ■n tit

Sluiten