Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. $

van Rhijnberk, 't welk den geheelen Winter geblokkeeid geweest was , maakte een aanvang van den Veldtocht. De Graaf van Lottum , die met de Pruisfifche Troepen deeze Stad innam, hieldtvoorts Gelder geblokkeerd, en deedt het eindelijk mede bukken.

De Koningin Anna hadt , om de diensten van Marlborough, haar in 't veld en in de onderhandelingen beweezen , te beloonen, hein tot Hertog verheeven. Herwaards overgeftooken, kreeg hij weder het opperbevel over het Leger der Bondgenooten in deezen Veldtocht. Hij hieldt veelvuldige onderhandelingen met den Raadpenfionaris Heinsius, met den Heer van Ouwerkerk en den Heer van Obdam, de Opvolgers des Graafs van Athlone. Het plan der Krijgsverrigtingen geregeld hebbende, vertrok de Hertog van Marlborough , om Bon te belegeren.

Bon is eene der voornaamfte Steden in het Aartsbisdom van Keulen , en de verblijfplaats des Keur. vorsts. De Aartsbisfchop Clemens , Broeder des Keurvorsts van Beijeren, die zijne verkiezing aan derj Keizer hadt dankteweeten , was van partij verwisfel d , en hadt , aan 't Huls van Frankrijk gehegt. Krijgsvolk van Lodewijk. den XIV. ingenomen, De Luitenant-Generaal Bulau berende de Stad op den vierentwintigften van Grasmaand. De Luitenant Generaal Koehoorn verfcheen den zesentwintigfter in 't Leger voor Bon, en men maakte fchikking om de Stad van drie zijden aantetasten. Aan denRbijn C 2 kan

Staats-» Reoee-i

r1no*

Beleg en overgave van Bon%

l

Sluiten