Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ö GESCHIEDENIS

Staats-

TvEGKERJiNC.

kant zou Koehoorn, en op de twee andere plaatze dePrins vm Hesfenkasfel, en de Luitenant-Generaal Fagel, de Krijgsverrigtingen beftuuren. 's Nagta , tusfehen den derden en vierden van Bloeimaand, werden de Loopgraven geopend; doch 's anderendaags maakten de Belegerden een zo geweldig vuur , dat veel volks fneuvelde, en dit hielden zij eenige dagen aan. De Batterijen der Belegeraaren gereed zijnde , werd dit vuur op de geweldigfte wijze beantwoord. Honderd Hukken Gefchuts en vijftig Mortieren, op de Stad fpeelende , naar de nieuwe wijze van Oorlogvoeren, welke men thans begon te volgen , braakten zo geweldig, dat het den Belegerden onmogelijk was de bresfen te floppen, of zich daar te vertoonen , zonder door Kogels en Bomben verplet te worden. Op den achtften vernielden zij den burg der Franfchén over den Rhijn. 's Volgenden daags liep men llorm op de Sterkte. De verdeedigers , onder den Heer de Rabutin, zogten zich in de Stad te bergen , en Haken de Barakken en verdere Gebouwen in den brand , om , door den rook bedekt, te veiliger te wijken: maar de Belegeraars, dit bemerkende , vermeesterden de Sterkte , eer zij tijd hadden , om 'er uit te komen : veelen werden afgemaakt , en de overigen gevangen genomen. Op den dertienden deeden de Franfchén een uitval , vernagelden zes Hukken Kanon en zes Mortieren , tefïens veele Belegeraars in de pan hakkende. Dan deezen deeden dien zelf» len avond nog zulk een aanval, dat zij de Buitenkerken iukreegen. Op den vijftienden was alles ter

Sluiten