Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6£ GESCHIEDENIS

Staats-

ÏLegse-

RllNG.

Onbefiiste flag tusfehen de veréénigde en de Franfche

Vlooten.

i

bleeven , ondanks de herhaalde en met oneindig^ kosten gedaane poogingen, om hun die Sterkte uit de handen te wringen. De dappere Elliot verdéedigde dezelve in onze dagen tegen de veréénigde Franfche en Spaanfche magt.

De Vloot der Bondgenooten itevende, fiaa het bemagtigen van Gibralter , de Middenlandfche Zee weder in, en ontmoette op de hoogte van 31allaga de Franfche Vloot, onder den Graave de Thoolouse. De Vlooten ontliepen elkander in fterkte en aantal weinig: het geen de Franfchén vooruit hadden in de grootte hunner Schepen , werd naa de zijde der Bondgenooten opgewoogen door de meerdere bezeildheid en handigheid. De Engelfchen vielen op de Voorhoede en MiddeJtogt der Franfchén aan: de Hollanders vermengden zich met de Achterhoede. Het gevegt duurde eenige uuren , en de nagt maakte 'er een einde aan, zonder dat één Schip vermeesterd , in den grond gefchooten , of verbrand was. Niets beflisfend fprak voor de eene of de andere partij: zij fchrceven zich daarom ook beide de Dverwinning toe : waarheid is het, dat zij beide aftrokken: die der Bondgenooten, dewijl hun, zo zij zeiden, Krijgsvoorraad ontbrak ; en de Franfchén, om dat hunne Vijanden zich van den nagt bedienden tot het zoeken van een goed heenkomen. Naa ieezen flag keerde Rooke met het grootfte gedeelte Ier Vloote na Engeland (*).

In

O) Timd.Vol.VI.p.68-78. Vm.Journ. p. 218. aiS

Sluiten