Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C6

GESCHIEDENIS

Sta ArtRegeb-

SlK(i.

Optocht des Legers,

de Algemeene Staaten. — Men maakte 'toerustin-' gen, als of men voorhadt iets aan den Moezel te onderneemen. De Afgevaardigden van drie Gewesten ter Algemeene Staatsvergaderinge, niet in 't geheim toegelaaten, kantten 'er zich regen , beweerende, dat men den Hertog van Marlborough de vrijheid niet behoorde te laaten, om de Knegten van den Staat te brengen werwaards hij wilde, en dat zulke verre afgelegene tochten den Staat in groot gevaar konden Hellen: doch de Engelfche Veldheer verklaarde, dat hij, indien zij weigerden hunne benden bij de zijnen te voegen, de bevelen zijner Koninginne zou volgen, zich aan 't hoofd der manfchap, onder haare foldije (taande, vervoegen, en geleiden, werwaards de bevordering der algemeene zaak hem riep. De Staaten, vreezende, dat hij zich met zijn Volk daadlijk van het hunne zou affcheuren , (temden in 't verzoek des Hertogs; doch hij vondt eene andere hinderpaal van de zijde der Duitfche Hulpbenden s deezen weigerden optetrekken, wanneer men hun de groote agterftallen niet betaalde. Marlborough haalde de Staaten daar toe over.

Het veréénigd Leger verzamelde omtrent Maastricht. Met Bloeimaand ging de Hertog na Keulen en Koblents, vervolgens bij Ladenburg de Nekker overtrekkende. Van hier fchreef hij den Staaten, om hem het waare oogmerk van zijnen optocht te ontdekken. Zij keurden niet alleen zijn oogmerk goed, maar vertrouwden hunne Krijgsmagt ook geheel aan zijn beleid. De Maarfchalk de Villeroi,

dap-

Sluiten