Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M NEDERLANDEN. 7?

Luik lag aan de beurt , en werd berend. Het Capittel en de Stad zonden terftond Afgevaardigden , om te daadigen ; doch men kon het niet ééns worden. Naa eenig verwijls , deedt de Keurvorst de Poorten aantasten , en zijn Krijgsvolk kwam 'er in , onder eenige fchermutzelingen met de Bezetting , die 'in t Kasteel week. Het zou den Keurvorst gemaklijk gevallen hebben , dat Kasteel te veroveren; maar, in ftede van 't zelve aantetasten, trok hij fchielïjk af, liet het grof Gefchut na Namen voeren , en week agter de Liniën , in Brahand.

De oorzaak hier van was , dat de Hertog van Marlborough, op 't verzoek der Staaten , naa zijn mislukten toeleg aan de Moezel, tot ontzet van Luik naderde, en zich bij het Veldleger, onder den Heei van Ouwerkerk, bij Maastricht, voegde. De O verfte Scholten , met eenige manfchap afgevaai di<?d, om Huy te herneetnen , volvoerde zulks i: vijf dagen, zo dat die Stad op den elfden van Hooi maand overging, als dezelve , twee maanden gele den, in de handen der Franfchén en Beiferfchen ge komen was.

Het bemagtigen van Huy was fiegts een voorfpi van veel grooter onderneemingen, die de Hertog va Marlborough in den zin hadt. Hij wilde , door ee roemrijk krijgsbedrijf , den Bondgenooten nuttig het liegt gelukte aan den Moezel boeten. 'Hij b< greep , uit het terugwijken der Veldheeren van c twee Koningen » dat zij het leveren van eenen VeL

L 0i

Staats-'

Regee-

r1lng.

Luik belegerd.

Huy herwonnen,

1

:1 DiF.-eH' n fche Liniën in 1 Braband vermeesterd.

e 1-

%

Sluiten