Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. U

Te Gsnapps verédnigden zich Marlborough en Ouwerkèrk , van waar zij liét vijandlijk Leger naderden. Op den achttienden van Oogstmaand was het geheel in 't gezigt des Vijands gekomen. De Engelfchè Veldheer wilde terftond flag leveren , en zich bedienen van de ongereedheid des Vijands , die de komst der Bondgenooten zo fpoedig nietverwagt hadt. Maar de Afgevaardigden der Staaten weigerden hier in toeteftemmen: althans dien kans te waagen, zonder Krijgsraad gehouden , en de Generaals der Staaten op dit ftuk gehoord te hebben. Vrugtloos deedt de Hertog de (tefkfte vertoogen over de noodzaaklijkheid, om geen oogenblik te verzuimen ; 'er moest Krijgsraad gehouden worden. Ouwerkerk en de Noyelles , die deKnjgsbekwaamheden des Hertogs kenden , en het zich eene eere rekenden zijnen Heldcnroerh te onderfteünen , keurden 'zijn ontwerp goed. De Géneraal Slangenburg, 'zijn beltendige Tegenftander , deedt , aan 't hoofd van eenige Staatfche Overften , die zich mede dooi jalouzij lieten vervoeren , alles , wat hij kon , örri een ontwerp te verijdelen, 't geen, wel gelukkende, nieuwe lauweren aan den benijden Veldheer zou ge fchonken hebben. Zij (lelden zo veele zwaarighe den voor , dat de Afgevaardigden der Staaten ziel lieten overhaalen , en de meerderheid het leverei van den Veldfiag afftemden. Hij moest, zijns on danks, ih hun gevoelen bewilligen. Hoe zeer d Hertog hier over geraakt was , wijst een Brief ui aan de Staaten, waar in hij zich beklaagt, dat ziji IX. Deel. £ K

Staa¥j< Regüe-

ri.vG.

Gefchil tu^cheo Marl

BOROUGl*

en de Af* gevaardigdender Staa> ren,

t

r

8

t l

Sluiten