Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEfc NEDER LANDEN. «5

niets van aanbelang ondernomen vvierd. Fagel keerde misnoegd na Holland (*).

In Cutalonië en Valence was men voorbereid, om van Philips af- en Carel toetevallen. De Prins van Hesfen • Darmftad verzekerde den Aartshertog van de genegenheid der Ingezetenen dier Landfchappen , en bewoog hem den tocht derwaards te ouderneemen met de veréénigde Vloot onder Shovel en Almonde , die voor Lisbon lag. Deeze Vorst tradt eerst te Gibralter aan land , waar men hem voor wettig Koning van Spanje erkende. Dit gefchiedde desgelijks te Altea, en bij de Inwoonders van het daar bij gelegen Gebergte, die zich meester van de Stad Denea maakten. In de Baay van Barcelona met de Vloot ten anker gekomen, werd het Krijgsvolk veel eer in 't ontfcbeepen geholpen door de Landzaaten , dan tegenftand geboden. Over het beleg dier Stad, waar op Koning Carel fterk drong , ftondt men in beraad; doch zijn gevoelen , onderfteund door den Prins van Hesfen - Darmftad, wierd gevolgd. Deeze Prins fneuvelde in den aanval op het Kasteel van Montjoui. Velasco dagt in ftaat te zijn om een lang beleg te verduuren : de Bezetting was talrijk genoeg, maar de Stad vol Aartshertogsgezlnden, en die Bevelhebber hadt door zijne trotsheid zich den haat der Krijgsknegten, zo wel als der Burgeren, op den halze gelaaden. H,et fpringen van het Kruitma-

ga-

(*) Tindal , Vol. VI, p. 23,1. 236. Miixqt Staatk, Qedenkfcbr. III. D. bl. 239.261.

F 3

Staats* Rkcee» ring.

Krijgsbedrijven in Cataloniê en Valence.

Sluiten