Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«8 GESCHIEDENIS

ÊtaatsRejee-

r f<g,

Veldfljg bij Rtf. Willies,

; ] l

I

i ï

niemand raadpleegde , maar zijn eigen inzien volg, de.

De Maarfchalk de Marsh*, die een afgezonderd Leger aan den Rhijukant geboodt,moest, de Krijgs^rngtingen van de Villars onderfteund hebbende, zich bij den Keurvorst van Beijeren voegen. Hier door zou het Franfche Leger dat der Bondgenooten ïn aantal overtroffen hebben. Doch de Hertog van Marlborough, met de JDeenfche Ruiterij onder den Hertog van Wurtesnberg verfterfr, van welker aankomst de vijandlijke Veldheeren niet fchijnen geween ten te hebben, gaf de Vn.leroi geen tijd, die, vertrouwende dat 'zijn Leger Iterker was dan dat der Bondgenooten, de aandrift zijner manfchap, om tot een algemeenen flag te komen, opvolgde: deeze bezielde ook de Troepen der Bondgenooten. Beide de Legers braken op. Dat der Bondgenooten nam. den weg na het Dorp Ramillies , niet verre van 't welke de Geete haaren oorfprong neemt, welke zij niet behoefden overtetrekken, om den Vijand te ontnoeten, die zich middelerwijl van dat Dorp en de dak te daaromtrent meester maakte. De Bondgenoten naderden daar op den drieëntwintigften van SlQeimaand, en te één uur naa den middag begon iet fchieten van wederzijden. Ouwerkerk , het >evel voerende over de {linkervleugel, dreef den Vijnd uit een Herken Post: de Staatfche en Deenfche Luiterij deedt wonderen van dapperheid , en geen jinder betoon hier van door de bloem der Franfche krijgsmagt bragt te wege, dat een uur lang het lot

dej

Sluiten