Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 GESCHIEDENIS

Staats Rkgee-

8iisg.

V>noóMÉ IOC

Legerhoofd in de Ne~ de' ianden aan£t (Jeld,

Dendermonaeen Aath gtwon-

ren, en 'er bres gefchooten was in de Hoofdwal. De Belegerden bleeven niet in gebreke van dit geweldig vuur uit hun grof gefchut te beantwoordden : doch alle uitvallen, door hun ondernomen , liepen vrugtloos af. De Belegeraars konden, ondanks hun groot aantal, ondanks 't geweld der mijnen, en van 't grof gefchut, ter oorzaake van de fchoone verdeediging der Bevelhebbers, niet dan voet voor voet naderen. In 't eind móest hij zwigten; doch bedong, met alle Krijgseere uittetrekken. De Bondgenooten hadden in dit beleg omtrent duizend dooden en tweeduizenclgekwetllen bekomen (*).

Geduuiende het beleg van Meenen kreeg het Leger der twee Koningen eenen anderen Veldheer. De verflaagenheid over de nederlaage bij Ramillies aan 't Hof van Verfailhs, deedt den Hertog de Vendórut uit halte opöntbieden. Hij vervoegde zich , i<i 't begin van Oogstmaand, bij het Leger in Vlaanderen , verzamelde op de best mogelijke wijze de verflrooide benden, en bragt dezelve in eene welver* fterkte Legerplaatze, waar hij zichverfchanst hieldt, zonder iets van aanbelang tegen den Hertog vati Marlborough te onderneemen, die voortvoer om met het gros d-s Legers de belegeringen te dekken van Dendermonde en Aath, welker bemagtiging den Veldtocht deezes jaars, in dien oort befloot. Men betrok van wederzijden de winterlegeringen.

De

(*) Bi'Rx'ft , Vot. II. p. 4so<—-453» Tinoal , Vol. VII. p. aa—aö. Lambeuti, Tom. IV. p.8o — 01,

Sluiten