Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naK. NEDERLANDEN. 16}

Dragonders maakten met hem Paspoorten te krijgen. en naderden Ferfailies langs onderscheidene wegen, waaromllreeks zij zich, bij partijen, inhinderlaagen verborgen. Die te Seve lagen , zagen den Dauphin en de Prinfen op de Brug, ter jagt uitrijdende, doch te fterk vergezeld , om den aanflag te wagen : de Hertog van Orleatis trok desgelijks , om de zelfde reden, ongemoeid voorbij'. Korte dagen daar naa ontdekten zij eene Koninglijke Koets, met zes Paarden befpannen: zij omzetten dezelven, maakten 'er zich meester van , en waanden , dat zij den Dauphin hadden, doch het was de Koets van den Heer de Beringhem, 's Konings Opperftalmeester; zij namen hem gevangen. Die hun tot Verneder diende, en den weg kende , opgehouden! zijnde , misten de anderen, die den Gevangenen te paard deeden klimmen], den weg, en kwamen te laat te St. Ouen aan : dit was deels de oorzaak der mislukking. Dar nog meer bragt hier aan toe de zorgvuldigheid en op lettenheid, welken zij voor den Heer de Berin ghein toonden, om hem de reis gemaklijk te maaken , ei te laaten uitrusten. De Koning , deeze wegvoering met de uiterfte verbaasdheid en misnoegen verftaar hebbende, liet den Partijganger nazetten door eei gedeelte der Lijfwagt, en van Dorp tot Dorp de klok ken luiden. Men kreeg eenigen gevangen , wie Paarden niet langer voortkonden. Eindelijk agter haalde men Quimtem bij Ham, met het piftool O] den hals werdt hij gedwongen zich overtegeeven

H

StaatsRec-e£>ring.

ï l

.

t r i

ij

Sluiten