Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. i£i

Toorts Fransch Vlaanderen en Artois onder zwaare brandfchatting brengende. De Engelfche Veldheer deedt zijn Leger optrekken ra Bdchin , terwijl Eugenius zich nzBrusfel begaf, om het Gefchup en den anderen noodigen Krijgsvoorraad tot een voorgenomen' beleg van daar optevoeren. Hij nam het geleide daar van op zich. Een Bout beftaan , zulk een flèep van Kanon, Mortieren en Wagens bijkans in 't gezigt van een talrijk vijandlijk Leger te onderneemen. Hij volvoerde het, zonder dat 'er een pifVoolfcheot op dit geleide gelost, of eenige Wagen vermist wierd, en kwam voor Rijsfel, de Stad, op welke hij 't gemunt hadt.

De Hertog van Bourgondi'è bemagtigde Roodenhuizen , Plasféndalt en eenige andere kleine Plaat zen. De Bondgenooten, vreezende, dat hij Sluis ex Buist zou aantasten, gaven den Bevelhebberen die Steden last de Sluizen te openen , en alles rondson onder water te zetten. Een vijandlijke hoop droo in de Liniën van Biervliet, en liep het Land va Kadzand deerlijk af. De Generaal Fagel , gee; Volks genoeg hebbende , om hein te weeren, hield zich in Tzendijke.

Prins Eugenius, alle foebereidzels tot het bele van Rijsfel gemaakt hebbende , verdeelde het Lege in twee deelen; het eene gelchikt tot het beleg ze ve, en het ander om het te dekken ; den Vijand he ontvangen van hu'pe aftefnijden, en den weg toth

krijgen van eigen toevoer open te houden. Ee

beleg van dat gewigt lokte ve-ie perfoonen van dc H 5 ho°

5TAATSRtGüERLSG.

[

t

p

>•

1 1

t

* Beleg - van Rijs* [ fel.

t

:t n n

y.

Sluiten