Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 131

gen. In Vlaanderen gekomen, verzamelde hij het Leger der twee kroonen, in de vlakte van Leus, waar hij zijne Legerplaats, door onderwaterzettingen en het aanleggen van zwaare verfchansfingen verilerkte, alles wat eenigzins belemmerde, te nederhouwende. Met édn woord, hij verzuimde niets om zich alle mogelijke zekerheid te verzorgen.

In het Leger der Bondgeuooten voerde Prins Eugenius 't bevel over de Dultfche, Marlborough over de Engelfche, Staatfche en andere Hulpben. den. Hoe zeer ook de laatstgenoemde haakte, om de Franfchén aantetasten , oordeelde hij, de verfchansfingen van den Maarfchalk de Villars opgenomen hebbende, het onmogelijk, zulks met voordeel te doen. Hij befloot met Prins Eugenius, Doornik te belegeren. Om de Franfchén te misleiden, ftrekten hunne beweegingen, als of zij met de daad niets minder voorhadden dan hun aantetasten: dit bewoog de Villars , een groot gedeelte der Bezet, tinge uit Doornik te doen komen om zijn Leger te verfterken. Dit was juist 't geen zij zogten.

Doornik werd op den zeven en twintigfien van Zomermaand berend. De Hertog van Marlborough nam het beleg op zich, en Prins Eugenius zou, op zijne beurt, de beweegingen van de Villars nagaan, en de belegering dekken. De Heer Survilxe, die, in de verdediging van Rijsfel, uitfteekende blijken van moed betoonde, hadt het bevel over de Bezetting , die van krijgsvoorraad rijklijk, doch van leevensmiddelen en geld fchaars voorzien was. De l % Vu,

StaatsReges-

rl\g.

Doornik belegerd en met het Kas. teel vermeeaerd»

Sluiten