Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

staatsIE "ÏCKE-

i

VIER-

kreegen worden ; en , anderdeels , om dat deeze Brieven hen niet gcregtigden tot het hekleeden van aanzienlijke Amptcn , of de Ho-ge Overheid moest zulks uitdrukp vergunnen (*). De Algemeene Staaten gaven een dergelijk Plakaat uit in den jaa>e MDCCXV (f). .— Naarcemaal men mFrankritk verboden hadt, dat de Vlugtelingen eenige Goederen uit dat Rijk «ouden kunnen krijgen, hun ten opzigte van Huwelijks Voorwaarden, Uiterfte Wil. len of anderzins toekomende , geboodt men ook in de fei èèmgde Gewestendat de Franfchén geene sanfj raak altoos zouden hebben op de Goederen en Naalaatenfcharjpen tier Vlugtelingen (§). Eene wederzijdfche geftrengheid, door den Vrede inden ja* re MüCCXIIl. merkelijk gelenigd.

(») Groot Plakaatb. V. D. bl. 73.Ia8l. Supplement » Corps DipUm. Tom. III. P. „. p. ^ Bij^ershoek >3<ejt. fur Pub. Lib.II. Cap.XI.p.355.

(f) Groot Plakaatb. V. D. bl. 87.

(§) Zie aldaar, bl. 74.

Sluiten