Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegkï-

eikg.

Voort gang der hartdelia> gen met Frankrijk.

1709.

( ] ]

/ I

li ^

n ti ft d( h<

144 Geschiedenis

Het Franfche Hof bediende zich van de tusfehenfpraak des Heeren van Petkum, Refident des Hertogsvan Holflein-Gottorp bij de Staaten, om den heimluken Vredehandel voorttezetten. Burgemees. ter van der Dossen hieldt briefwisfeling met den Graaf van Bergeik, die de Landvoogdij der Spaanfche Nederlanden , uit naam van Koning Philips waarnam , en deezen verwittigde van't geen noodig diende vastgefleld te worden , eer men met elkander vertrouwlijk in onderhandeling zou kunnen treeden De roncrontving desberigt,en fchreef aan van der Dossen , uit 's Konings naam , „ dat zijne Majefte* „ bereid was, op den voet, door hem voorgeflaagen „ naamlijk de aanbieding van Spanje, de Indien en „ de Spaanfche Nederlanden , met het geen 'er bij 4 gevoegd was , benevens een voordeelig VerdraJ „ van Koophandel , in onderhandeling te treeden " lot dn werk was de Heer Voisin benoemd en in \tn Haagc daar toe befloten : de Amflerdamfche >enfiónaris Buis en de Goudfclie Burgemeesrer van •er Dossen werden gelast dien Heer aan herSW*. :he Sas te ontmoeten. Zij troffen 'er den Prefident LouiLLé aan , die den post, door Voisin van de and ge weezen, op zich genomen hadt. Daar te tryen , en te Bodegraave hielden zij verfcheidene ondgefprekken. De Staatfche Afgevaardigden be 'gden , tot geene onderhandeling te kunnen volnn, indien Lodewijk de XIV. niet toeftemde in m afftand van Spanje en de Indien aan den Aartsrtog. RouiLLé bragt eenige zwaarigheden in 'c

mid,

Sluiten