Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat -

3 S » 3

X >: :>

»5* GESCHIEDENIS

„ aan den Keizer terug gegeeven worden; doch de » Koning van Frankrijk zou Heer blijven van de » tien Steden in de volgens het Munfitrsch

!5 Verdrag, /^«^ alleen uitgezonderd, 't welk 3, wedei in 's Kekers handen zou gefield worden. » Hunningen, Nieuw Brifak en Z0„;, zou „ men voor altoos flegten. Over het vierde Lid 5J van den Rijswijk/eken Vrede zou men nader be-

3, fluiten, ter algemeene Vrede-handelinge.

,3 Frankrijk zou Koningin Anna voor Koningin „ van Groot-Brittanje en de Proteftantfche opvol3, ging m dat Rijk erkennen. De zou „ ife«fr#4 ruimen, Terre-Neuve aan Groot ■ Brit„ /«.«/e afgedaan en Duinkerken geflegt worden .

* Franh->jk zou ook den Koning van iVa/V/e» er„ kennen en nimmer ftooren in 't bezit vau Are»/n chdtel en ^/^y«. — Aan de Staa(en zm , Frankrijk overgeeven Feurne, het i^r/ de Knok-

* k2> ****** Tperen, Warneten, Commines, 9 en 't geen tot die Plaatzen behoorde, Rijsfel] „ Doornik en Maubeuge, zouden , benevens de , overige Spaanfche Nederlanden, dienen tot een , Bardere voor den Staat. Ook ftondt zijne Al, lerchrisdijkfte Majefteit hun het Tarif toe van

, den jaare MDCLXIV, zullende de belasting . van vijftig duivers op 't vat, voortaan afgefchaft

, blijven De Keurvorst van tlanover zou door

Frankrijk in die waardigheid erkend worden Exües, Feneftrelles en Chaumont, als mede de' Valei van Pragellas, met het geen aan deeze zij,

„ de

Sluiten