Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïSö GESCHIEDENIS

„ ren over 't geen zij toeftemden den Koning van „ Spanje te laaten, en dat zij zei ven , om, wegens „ uitgeftrekter eifchen overééntekomen, hunne beste diensten wilden aanwenden. — Dat zij het, „ eindelijk , als een gunstbewijs konden toeftaan, „ dat de Troepen in Portugal en Catalomë met die „ van Frankrijk, den tijd van twee maanden, zou„ den meedewerken , om de overgave van Spanje „ en de Indien aan den Aartshertog te bevorderen ; „ doch dat , zo ras die twee maanden verftreeken „ waren , die zelfde Troepen der Bondgenooten „ niet meer zouden dienen , en het Beltand afge. „ brooken zijn.

,, Wij vertoonden , dat deeze voorflagen ftrijdig „ waren met die, welken wij altoos voorheen gedaan „ hadden, en met het IV. en V. Artijkel der voor„ loopige Voorwaarden , tot welken het XXXVII. „ Artijkel, 't welk men thans ftondt te regelen, be-

treklijk was.

,, De Afgevaardigden betuigden, ten aanzien van „ de wijze, om de Bondgenooten van Spanje en de „ Indien te verzekeren, dat de Jast van eene ver„ deeling, waar over zij zich vervolgens naderzou„ den verklaaren, 't geen zij nog niet gedaan heb„ ben , hun regt gaf, om thans meer te vorderen, „ dan het IV. en V. Artijkel inhielden. — Wij „ vroegen hun , of in alle deeze onderhandelingen „ de groote vraag geene verdeeling betroffen hadt, „ en of zij op deezen grond van ons iets anders ge„ vorderd hadden , dan gelijkerhand en met veréé-

3> nig-

StaatsRegee-

RING»

Sluiten