Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oer NEDERLANDEN. 195

truidenberg, verdienen hier plaats, als het (luk, uit een nog ander gezigtpunt, dan de Franfchén en de Bondgenooten befchouwende. Beide de oogmetken der Bondg enooten, het- eene om de fpoorlooze magt Van Frankrijk te verminderen, het ander om de geheele Spaanfche Monarch ij te rukken uit het Huis van Bourbon , waren te Geertruidenberg te bereiken geweest. Iets van gelijke waarde voor 't geen het XXXVII. Artijkel der voorloopige punten eischte, dat is voor den afitand van Spanje en de Indien, was het ftuk, 't geen te Geertruidenberg (tondt onderzogt te worden. Napels en Sicilië, of zelfs Napels .en Sardiniën, zouden de Franfchén vergenoegd, ten minften, zij zouden dezelve als iets van gelijke waarde ontvangen hebben. Buys en van der Dussen verhaalden dit aan de Staatsdienaaren der Bondgenooten: en het was bij deeze gelegenheid, dat de Hertog van Marlborough, gelijk Boys zelve mij gezegd heeft, terftond de vergadering met de nabijheid van den Vrede geluk wenschte; zeggende, dat, naardemaal de Franfchén in deeze geiteltenis waren, het tijd was, te overweegen , welke eifchen men verder op deeze zou doen volgen; overeenkomende met de vrijheid, die men in de vooraf handelingen aan zich behouden hadt: hij vermaande alle de Staatsdienaars der Bondgenooten hunne bijzondere eifchen verder op te maken en in orde te brengen.

Deeze en de volgende handelwijze geleek zeer naar die der Romeinen met de Carthaginenfers, De eerften hadden beilooten, tot geen Vrede te verdaan , N 3. yoor

Staat»'

RïGeë-

BOLING-

brokes

gedagten over heï verhandelde te Geef tritiden* berg,

Sluiten