Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsKecke-

SlNG.

1 i

c a h d II V in le Si Sti ha gei

202 GESCHIEDENIS

GeldMgt, de tweeheeirchendetrel-kenvanzijnhart. vo doemngfchonk, daar de veranderingen in het** gelsch Maatsbeftuur eene verandering van maatregelen aankondigde. Zij Heten zich bniten twijfel verblinden door den glans der rolie, welke zij fpeelden. Z.j bemerkten niet , dat zij zich uitputten voor het Buu van Oostenrijk en Engeland-, dat zij nauwlijks ü el hadden eau den roem der voordeden, op Frank, ruk behaald; en dat de Juister van dien voorfpoed bijkans geheel en al afkaatste op de aanzienlijke Legel-hoofden , die deeze overwinningen bevogten. Het eenig ftuk, \ geen voor hun in dien Oorlogvan belang was, beftondt in een Voormuur voorhunnen Staat te verwerven : en konden zij van het Huis van Oostenrijk , in 't bezit van Spanje gefield , een be. er Voormuur wagren , dan hun te Geertruiden. >crg werd aangeboden ?

Men verwondert zich, dat veréénigde Mogenhe. en op gunstiger voorwaarden , dan zij Frankrijk .gedwongen hadden, konden hopen. Ongetwijfeld :bben alle hunne Staatsdienaars zich laaten verbJinn door Marlborough , wiens geest eenen alge. een overheersenden invloed hadt. Die groote eldheer voorzag , dat de Vrede noodwendig hem

ongenade kon doen vallen, en dat de Oorlog alsa hem hoop kon fchcnken om ftaande te blijven, hoon de Koning van Frankrijk de helft zijner' laten weggefchorrken , en zijn Zoon ontthroond jt, zou de Engelfche Veldheer den Vrede nietbe:rd hebben. Geheel Europa moest, om zo te

fpree-

Sluiten