Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. 2.0?

om vroegtijdig de Krijgsverrigtingen te beginnen, waar 3n zij weinig tcgcnftatids vonden , dewijl de Fran fihttt van die voordeden verftooken waren. Langer d2n eene maand was Marlborough in 't Veld geweest, eer de Hertog de Villars zijn Leger kon Verzamelen. De Bondgenooten drongen met weinig moeite door de Franfche Liniën b\) Douai, met oog merk om dis Siad te belegeren , terwijl Marlborough roet een gedeelte des Legers de Scarpe overtr-.k , cn zich bij Htri nederlloeg. Den tweeëntwintigften van Grasmaand werd Douai berend , het overige dier maand en het begin der volgende in de gewoone voorbereidzelen tot een beleg geileetcn. Het Leger , 't welk de belegering dekte, breidde zich uit tusfehen Vitri en Arkux , en kon zeer bezwaarlijk genaderd worden. Zij namen eenige Sterkten omltreeks Douai, en openden de Loopgraaven tusfehen den vijfden en zesden van Bloefmaand: van twee kanten tastte men de Stad aan. De Prins van Anhalt-Desfau voerde het bevel over 't eene, en de Prins van Oranje over 't ander gedeelte des aanvals. Op den zevenden deeden de Belegerden onder den Hertog de Montemar, eenen uitval , die den Belegeraaren op driehonderdman teftaankwam. Men zogt, zo veel mogelijk, verdere uitvallen te verhinderen. Drie Gragten moesten 'er gevuld worden : en het liep aan tot den zesentwinrigfren , eet zij de eerfte gevuld hadden, en tot den bedekten weg kon.len naderen. De manmoedige verdeediging van D'Albergotïi , Bevelhebber der Stad , belette de

Bond-

Staats. Recesring.

De Bond.' genooten vermeesteren de Liniëa bij

Douai, en belegeren die Stad.

Sluiten