Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aöa GESCHIEDENIS

Staats-

R.b6eering*

melde men alles op, wat Partijfchap en Vrijheids, min in Engeland den nieuwen Staatsdienaaren ten laste lag; de Staatsleden zelve wettigden de Volksvooringenomenheden, en fpraaken openlijk ten nadeele der Engelfche Staatsdienaaren: deezen van alles ondenigt, ontitaaken in te heftigen toorn, zij zogten zich des te wreeken, en de kunftenaanjen der Staatsdienaaren des Bondgenootfchaps gaven hun hier toe wel ras. gelegenheid. — Buis de onverwagte bezwaarlijkheid, om de Koningin in zijne belangen over te haaien, ondervindende, befloot, zo men wil, met den Graaf van Gallas , den Oostenrijkfehen Afgezant, om een beraamden opftand der JVriigs te onderfteunen, het Volk aan te hitzen tegen de nieuwe Staatsdienaars, en de Koningin te d.vingen om van haare Perfoon allen de zodanigen, die zij thans met haar vertrouwen vereerde, te verwijderen, ten einde de oude Staatsdienaaren in hunne voorgaande posten te doen treeden. — In deezen toedragt van zaaken ontving de Graaf van Gallas vau een der Staatsfecretarisfen een pakket Brieven, met het zegel der Koninginne. 't Zelve behelsde de Artijkels, getekend door Menacf.r en de Lords Darmouth en St. John ; doch zonder eenigen nevensgaanden Brief, hem befcheid geevende , van waar hij dit Brieven - pakket kreeg. Dusdanig eene handelwijze was zeer ongepast, ten opzigte van een aanzienlijk Man , met een openbaar character bekleed. Doch het gedrag , 't geen de Graaf hieldt, ftreedt nog meer met het geen hij aan zich

zei-

Sluiten