Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?8 GESCHIEDENIS dir NEDERLANDEN.

Jtaats-

RJl\g.

de jaar gebrast waren op den voet, en onder de voorwaar ien, waarvan den Staaten kennis gegeeven was, en waar in geene verandering kon gemaakt worden — Dat de Koningin de vereeniging ius« fchen haar en de S.aa'en aanzag, als het zekerst fteunzel der gemeene zaake: waarom zij de oogmerken van eenige woelzieke geesten , die dee/en band zogten te breeken, uit al haar vermogen gedwarsboomd hadt, zullende zij voorts de voldoening der Staaten, op de Vrede-handeling, bevorderen, zo ver zulks buiten benadeelirig van haare eigene ünderzaaten geleideden kon (*_).

C) Lam eert r, Toni. VII. p. 395. 358. 408 — 434.

Einde des Negenden Deels Eerfle Stuk.

Sluiten