Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iV

I N H O U D.

dekken zich. Veldtocht in de Nederlanden geopend. 0?.monds weigering. Briefwisfeling hier over met de Koninginne. Brief van Ormond. Verklaaring der Koninginne op dit Jluk. Beleg en overgave van Qnesnoi. Ormond verklaart , dat hij zich van het overig Leger zal moeten afzonderen. \ De Wapenfchorsfing in den Haage verworpen. Ormond zondert zich af van de Bondgenooten. Landrechies door Eugenius belegerd , en de fchikking zijns Legers. Nederlaag der Bondgenooten bij Denain. Be zaak der Franfchén hier door herjield. Verdere vermees. teringen der Franfchén. Eugenius breekt het beleg van Landrechies op. Beleg van Douai en het Fort de Scarpe. Inval der Franfchén op het EilandTholen. Quesrioi belegerd en herwonnen. Bouchain bemagtigd. Traaglijk voortgaan der Vredes -onder handelingen. Af/land van de Franfche Kroon door Phïlii'S. 1 Een voorval tusfehen de Bedienden van den Heer Menager en den Graaf van Rechteren. Vordering van den Vredehandel. De Staaten trefden in de maatregelen van Koningin Anna. Nieuw 'Verdrag van Bardere met Groot-Brittanje getekend. Laatfte poogingen der Engelfchen , om tot het (luiten van den Vrede te komen. De Vrede getekend. Inhoud van % Verdrag tusfehen Frankrijk en de Staaten. Verdrag van Koophandel tusjchen Frankrijk en •de Staaten. Verdrag met Engeland, met Portugal , met Pruisfen , en met Savoije. De Vrede afgekondigd. Vrede tusfehen Frankrijk en den Keizer. In-

houd

Sluiten