Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD, v

houd des Verdrags. Verdrag tusfehen Spanje en de Staaten. Aanmerkingen over den Otrechtfchen Vrede, de Veréénigde Gewesten betrefende. Ontwerp , aan Koningin Anna toegefchreeven. Haar dood. George de I. volgt haar op. Dood »vz» Lodewijk. den XlV.

Gefchiedenis van het ftelzel der Barrière.

Drift der Staaten tot het hebben eener Barrière. Barrière-Verdrag van den jaare 1709. BarrièreVerdrag , voor den Vrede te Utrecht, met de Engelfchen. Ontwerp der Staaten wegens de Barrière den Keizer voergefteld. Hoe dit Ontwerp werd opgenomen. Zamenkomst te Antwerpen over de Barrière. De Staaten zoeken fterkte in Engeland. Nadere voorflagen des Keizers. Het Verdrag der Bariiere getroffen. Inhoud van het zelve. Gevolgen van dit Barrière - Verdrag. Nadere Overéénkomst wegens de Barrière in het jaar 1718. Aanmerkingen over de Barrière-Plaatzen.

kStaat van de Land- en Zeemagt der Veréénigde Nederlanden,

Sterkte van der Staaten Land- en Zeemagt. Staatkundig ftelzel der Staaten, ten opzigte van het Zeewezen. Belang des Handels.

* * Be-

Sluiten