Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bÈk NEDERLANDEN. aSi

fchoon niet dee'cnde in den Oorlog , zonden nogthans Gevolraagtigdeh, om hunne belangen op die Vredehandeling te behartigen (*). Philips de V. en de Keurvorsten van Beijeren en Keulen zouden 'er gaarne Afgevaardigden gezonden hebbtn , doch. men ftondt het niet toe uit ontzag voor den Keizer; maar zij hadden in Lodewijk den XIV. eenen emstigen voorftander van htinne zaaken (f).

Frankrijk zich, ten zznzlen vm Engeland , gerust oordeelende , zag een alzins gewenschten uitïlag van deeze Vredehandeling te gemotte. Eéne enkele omftandigheid ftondt de laatstgemelde Mogenheid nog in den weg. De Dauphijn, Vader van Philips, was in Grasmaand des jaars MDCCXI. geftorven, en in Sprokkelmaand en Lentemaanddes volgenden jaars fticrven de Hertog van Bourgonje, oudfte Broeder van Koning Philips , én zijn düdfte Zoon, de Hertog van Bretagne ; de Broeder van deezen jongen Prins , de Herrog van Anjou , was thans de naaste Erfgenaam tot de Kroon, op deezen moest Philips , 's Konings Oom , van regtswegé Volgen. Het Hof van Londen vorderde , dat hij of de Kroon van Spanje, of zijn regt tot die van Frankrijk zou afllaan: dat, zonder zulks , de Engelfchen en hunne Bondgenooten nooit tot den Vrede vetftaan zouden. De Koning, antwoordde de Torcy,

kan

(*) Hifi. de la Paix d'Ut'recht, p. 241. (j) Millot Gedenkfchriften , dienende tot de gefchiedenis van Lodewijk den XIV. en XF.IV, D.bl.228-242.

A 9

Staats* Rèösb-

RU\g.

Verrigringen,om van

PHILIPi

den afitand van de Fraiife'ieKroon te verwerven*

Sluiten