Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SïAATS-

Regës-

8.1 nq.

1 1

i

c

/

O

i

2S4 GESCHIEDENIS

entwintiglten van Louwmaand de onderhandeling met eene aanf'praak, en vermaande de Franfchén, het nu aangevangen werk te bekorten door eene duidelijke en nauwkeurige verklaaring van hun algemeen ontwerp. De Graaf van .straffokd iprak van de zeven Arrijkelcn , en de Abbé dü Polignac gaf te verfhall, om de Engelfchen te ontheffen van alle verwijt eener voorafgaande verbintenkfe , dat deeze zeven Artijkelen a'1 en verpligtend waren voor den Koning , zijn Meester, en dat elk der Bondgenooten zijne eifchen kou inbrengen. De Staatdienaars van den Keizer, die zich nog in den Haags bevonden, en heropenen der onderhandelingen afwagtten , om te zien of hunne tegenwoordigheid daar noodig zuu weezen , vonden het vreemd , dat de Engelfchen zich, van den beginne af, als Middelaars vertoonden. Te Utrecht gekomen zijnde, weigerden de Franfchén hunne voorhagen te doen, mder voorwendztl, dat het de zaak derBondgenooen was, de hunne open te leggen ; doch zij zogten a (lijkbaar, aüeen zo veel tijds te winnen , dat zij de Véle, bij welke Koning Philips de Spaanfche Nederlanden aan den Hertog van Beijeren affiondt, invangen hadden (*).

Wanneer deeze gekomen was , leverden de Fransen , op den elfden van Sprokkelmaand , een Plan ver, 't geen zij verzogten , dat de Bondgenooten

met

O) Lambsrti, Tom. VII. p. 7. Verbaal der Plemp. r den Vredehandel te Utrecht, Mf,

Sluiten