Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der N E D E R L A NDÊM. 29?

-om fterker onderfteuning van het Bondgenootfchap aantebieden, dan Keizer Josephus daaraan verfchaft hadt, indien men den Oorlog rustig wilde doorzetten, was, de hekken in Engeland geheel verhangen zijnde, door de Koningin zeer koel bejegend, en genoot nauwlijks eenige beleefdheid, dan van Grooten, thans buiten bewind gefield, geduurende zijn tweemaandig verblijf. Hem ging na , een dergelijke rol als de Penfionaris Buys gefpeeld, en, Baande zijn toeven in dat Kijk, gearbeid te hebben om de Whigs weder in aanzien te helpen (*). Van daar wedergekeerd met flegte gedagten van den begonnen Vredehandel , zogt hij dien te doen afbreeken : dit niet gelukkende, fchikte hij zich ten Veldtocht,wel verzekerd , dat, indien deeze ten voordeele der Bondgenooten afliep, Frankrijk, nu zo fterk in zijne eifchen , genoodzaakt zou zijn tot de gemaatigder. voorliagen, te Geertruidenberg gedaan , wedertekeeren. Doch de uitflag van deezen Veldtocht dwong, in tegendeel, de Bondgenooten , zich naar de inzigten van Frankrijk en Engeland te fchikken: aan welke Hoven onder de hand met beteren uitllag, gelijk de Engelfchen fchreeven, aan den Vrede gearbeid werd dan te Utrecht (f). De Hertog van Ormond, gezonden om de plaats van Marlborough

aan

(*) Bolingerokes L tters onHiftory, Vol. II.p. 126. 127. 134.

(f) Rapp. van ''tgek. Comm. I. D. bl. 35 37. Lam-

EEaTi.Tom.VII. p. 91—96.

B 2

StaatbRegek-

R1NG.

De verfcbillen'de inzigten van 'c Engelfche Hoj en der Staaten ontdekken zica,

Sluiten