Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°e>

GESCHIEDENIS

Staats-

Eegeü-

iMS\G,

Brief van

üumomd.

1

ouden heldenmoed te doen vegten. Eindelijk toon. den zij, hoe veel belangs alle .'e Bondgenooten hadden , om den Veldtocht , zo rijk in gunstige vooruirzigten , niet vrugtloos te haten alloopen. KoBiagin Anna beantwoordde den duideiijken Brief der Sraaten met eenen dubbe'zinnigen, zich beklaagende over de handelingen der Sraaten in het open-, baar uitgeeven van den gezondenen Beklagbrief (*).

De Afgevaardigden te Velde Belden , ten zelfden tijde, den Hertog van Ormond , in eenen breeden Brief, voor oogen, dat doorzijn gedrag een kans, die niet ligt zou wederkomen-, verzuimd werd; hoe zij niet konden vermoeden , dat zijn last hem volfirekt verbondt, om in geenerlei gelegenheid, hoe gunstig ook, iet te onderneemen tegen den gemeenen Vijand, althans daar zijn Leger, voor 'tgrootfte gedeelte , beftondt uit Troepen, die ook door de Staaten betaald werden; dat zijn doen ftreedt met de Verdragen, met zijne verklaaringen, en met die des Sraaven van Staffort , ja met die der Koninginne ielve. Zij maanden hem aan , van maatregelen en randelingen te veranderen , en het bevorderen des irijgs. Ten minften vorderende, dat hij zijne Troelen zou gebruiken om eenig beleg te dekken : en ^ooral, dat de Troepen, op gemeene betaalingftaan'e, niet belet mogten worden, naar Krijgsgebruik, en olgens de Verdragen , werkzaam te weezen. Ten lot begeerden zij den netten inhoud en uitgeftrekt-

heid

O Lakeerti , Tom. VII. p. 136,

Sluiten