Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joj Geschiedenis

STAATS-

Regee-

RlflG.

Eugenius deedt nog meer Volks van de regtervletl» gel naderen, 't geen de Franfche Veldheer gelegenheid verfchafte, om zijn wezenlijk oogmerk met minder zwaarigheid te volvoeren.

Den zeilden dag, 's avonds ten vijf uuren, beval de Maarfchalk den Graaf de Broglio met eene bende Ruiters na de Selle te gaan, en alle de overtochten van de Rivier met de uiterfte nauwkeurigheid te bewaaken. Ook droeg hij de wijze voorzorg , om lïusfaaren te zenden , die het Land aan de zijde van Kamerijk en Bouchain doorkruisten , ten einde de Bondgenooten geene kundfchap altoos mogten bekomen van de beweegingen, welken hij voorhadt te maaken. Eenige dagen te vooren hadt bij bevolen, al de bagadie te Saint Quintin en daaromftreeks te brengen. Op denzelfden tijd, als de Graaf de Broglio op marsch ging, moest de Markgraaf de Vieux Pont , aan 't hoofd van eene groote menigte Voetknegten en Ruiters , gevolgd van Gefchut en Pontons , te Neuville , aan de Schelde , tusfehen Bouchain en Denain Bruggen Haan. De Graaf de Albergotti, met meerder Ruiters, doch minder Voetknegten , volgde den Markgraaf op de hielen. De Maarfchalk zelve toog op weg met de rest des Legers, die hij zeer fchielijk liet aanrukken, naa den Heer de Coigni bevolen te hebben, na den kant van Guife te wijken , om de Grenzen te dekken. Het gelukkig flaagen deezer onderneeming hing inzonderheid af van niet ontdekt te worden: ten dien einde zwierven 'er aan alle kanten kleine partijen , zo

dat

Sluiten