Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si* GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

&MG.

tusfehen Denain en de plaats, waar de Troepen van de Villars overtrokken. Albemarle veranderde hier op van plan, en zogt alleen zijne verfehan;-fingen te dekken , die hij voorzag, dat door de Franfchén welhaast zouden worden aangevallen : hij liet 'er zijne geheele Ruicerij binnentrekken , die , hadt hij langer verwijld, waarfchijnlijk zou gellaagen geweest zijn. Broglio tradt binnen de Liniën , in 't gezigt van den Graaf , en hadt ze reeds in, toen Eugenius, ten tien uuren , te Denain kwam. Hij bezigtigde alle de verfchansfingen, door de Villars van alle kanten omringd. Hij oordeelde , dat de Ruiterij geen dienst kon doen ; en gaf bevel, deeze met de grove bagadie over.de Schelde te rug te brengen. Om de vetfchansfingen te Denain te beter te bezetten, liet hij het Volk uit de Liniën , tusfehen deezen post en dien van Thuin, derwaards komen. De Prins dagt, dat, dus in de verdeediging der verfchansfingen te Denain voorzien zijnde , de Graaf van Albemarle in Raat zou weezen, om ze te verweeren tot de aankomst der Voetknegten uit zijn Leger, die bevel hadden hem te volgen: om hunnen marsch te verhaasten , reedt hij hen te gemoet,hoopende ze tijdig genoeg te zullen aanvoeren , om de verfchansfingen te verdeedigen tegen den Maarfchalk de Villars, die van zijnen kant alle fpoed ten aanval maakte.

Ten één uur naa den middag was alles daar toe gereed, de welgefchaarde benden trokken aan zonder één fchoot te doen, tot zij een halve fnaphsan-

fCBQft

Sluiten