Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0TAATS-

)

] 1

i ti

V

fc Si tv da ee

3*S GESCHIEDENIS

teJDoMi, voorzag, dat het beleg dier Stad op de nederlaage b\jDenain zou volgen, en deedt, zonder eentg tijdverzuim, de Troepen in de nabuurfcbap ter Stad intrekken, om de bezetting te veifterken; die, niettegenftaande deeze voorzorgen, gering was voor eene 6,ad van die uirgeftrekiheidj dan, deeze Bevelhebber deedt alle, wat de onhandigheden gehengden. Toen de Bondgenooten Deuai vermees. terden, was deeze Stad reeds een der fterkflen in Vlaanderen, en zij hadden de Vestingwerken nog zeer verbeterd, in de verwagting, dat dezelve hun ui eigendom zou blijven.

De Graaven d'Albergotti en de Broglio berenden deeze welverfterkte Veste op den laatften van Hooimaand; men haastte zich niet met de nadernisen te openen, bedoelde voornaamlijk, goede verchansfingen te maaken, en de posten zodanig uit te setten, dat nien gedekt was tegen allen aanflag De Maarfchalk de Villars koos Henin Jjetard, in de 'lakte van Lens, tot zijne Legerplaats om de beieenng te dekken.

Terwijl de Villars dus alle voorzorgen droeg «en de onderneemingen van Eugenius, nam hij a zijnen kant, de beste maatregels om de FraZ hen aan te tasten, en verfterking in de belegerde ad te brengen. Hij toog op weg, en kwam den 'aalfden van Oogstmaand teRibaucourt, niet meer n ééne mijl gelegen van Port h Rache, waar, als W plaats, meest blootgeiteld voor zulk een toeleg, Graaf d Albergotti post gevat ha dt. uit Rijs

ê

Sluiten