Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S28. NEDERLANDEN. 325

een der bemagtiging van Quesnoi, was in 't laatst van Herfstmaand van Legerplaats veranderd. Dikmaals wilde hij de Franfchén aantasten , zich verzekerd houdende, dat zij door vermoeijenis en ziekte uitgeput, wel te bevegten waren. Verfcheide Legerhoofden Ronden met hem in 't zelfde begrip ; doch de Gemagtigden der Staaten te Velde wilden tot geenen aanval verdaan, en alleen verdeedigend oorlogen.

Men verwagtte, dat de Maarfchalk de Villars, naa de bemagtiging van Quesnoi, de Winterlegering zou betrekken: dan, men bedroog zich hier in, hij befloot tot het beleg van Bouchain, en Relde daaE over den Markgraaf d'Alegre. — De Bevelhebber der Stad, de Graaf van GROVESTEiN,hadt weinig manfchap, doch overvloed van leevensmiddelen en krijgsvoorraad. Hij verweerde zich met de kleine Bezetting dapper; doch moest, even als Yvoi, zich met de zijnen krijgsgevangen geeven. Thans deedt de Villars zijn Troepen in de Winterlegering gaan. De tegenflagen der Bondgenooten in deezen Veldtocht, bragten niet weinig toe om de zwaarigheden, die zich tegen het fluiten van den Vrede opdeeden, te vereffenen. Het gering voordeel door den Partij, ganger de Rue behaald, met het Fort de Knokke, bij verrasfing, in, en de kleine Bezetting gevangen te neemen, gaf weinig trocsts in zo veel tegenfpoeds.

In andere oorden leeverde de Krijg, voornaamlljk in de Nederlanden overgebragt,weinig op,dat aantekening verdient. De Hertog van Savoije, naa de,

ver-

Staat»»

R EG liïRING»

Bouchain

bemag-

ugd.

Sluiten