Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. $55

reden te gêeven van de volduuring des Oorlogs s geene andere wist bijtebrengen , dan dat hij in haat tegen Frankrijk was opgevoed. Zij zouden het als een wezenlijk voordeel hebben mogen aanmerken, wanneer zij het Overkwartier van Gelderland, hun zo wonder wel gelegen , hadden kunnen bedingen; doch het was niet mogelijk den Koning van Pruisfen tot het tekenen des Vredes overtehaalen, zonder hem het zelve toetezeggen. Deeze Vorst, op ïijtels gelteld, bedong de zonderlinge vrijheid, om zijn gedeelte van het Overkwartier van Gelderland Oranje te mogen vernoemen, om de Wapens en Tijtels van dit Prinsdom te blijven voeren (*).

Terwijl de Veréénigde Gewesten zo weinig voordeels trokken van deezen met roem gevoerden Oorlog , aan welks voorfpoed zij zo veel hadden toegebragt, verkreeg Engeland voordeelen , gefchikt om dat Rijk te verheffen op de overblijfzels van het Gemeenebest. In de daad door het Verdrag van Asfiemo, door den eigendom van Minorca en Mahen, nam de Koophandel van Engeland eene verbaazend hooge vlugt, en zweefde boven die der Veréénigde Gewesten. Het uiiüuitend regt des Slaavenhandels, 't geen zij voor zich in de Spaanfche Volkplantingen wisten te bewerken, was van geen minder aanbelangs.

De Engelfche Staatsdienaars , die hunne Bondge-

noo-

(*) Lambbrti , Tom. VIII. p. 43. 44. Du Mom Corps Diplom. Tom. VIII. P. 1. p 35<S-

Staats» Regek-

r1nü.

Sluiten