Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seK NEDERLANDEN. 561

onuitwischbaare fchandvlek op zijne nagedagtenisfe; dan zo groot was de verblinding des bijgeloofs, hem door de Priesters , op het einde zijner dagen , ingeboezemd , dat hij deeze belediging der menschlijkheid aanzag voor één dier goede werken, welken het Opperweezen moesten beweegen tot vergiffenis der ergernisfen, welken hij zijn Volk door iijn losbandig gedrag gegeeven hadt.

F 0

StaatsRegeering.

Sluiten