Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 379

„ flaan, bezit te neemen van de Steden en Plaatzen

op de Demer, van de Schelde tot aan de Maa,, ze, alwaar zij ook Verfchansfingen , Liniën en „ Overdroomingen zouden mogen maaken. — Om 5j te voorkomen, dat men, gelijk indenlaatften Oor-

log, het Leger zou behoeven te verzwakken door „ het onderhouden van eene talrijke Krijgsmagt in

Vlaanderen, zou de Keizer den Staaten afftaan „ alzulke Sterkten en zo veel Lands in Oostenrijks

Vlaanderen, als vereischt werd om daar de nooit dige Overltroomingen aanteleggen , en dezelven

wel te dekken, van de Schelde af tot aan de Zee

toe.

„ Overzulks zouden de Grenzen der Staaten in Vlaanderen voortaan beginnen van de Zee , tusfchen Blankenburg en Heist , ter plaatze waar „ geene Duinen liggen , mits zij geene Sluizen aan ,, de Zee maakten, noch gedoogden, dat'er eenige 3, Dorpen, Huizen of Visfchers Wooningen werden ,, aangelegd; ook niet, dat de Dijken verminderd, of de Ingezetenen van Oostenrijks Vlaanderen benadeeld werden , wanneer zij aldaar eenige

,, Sterkten wilden ftichten. Van den genoein-

3, den post zou men eene lijn trekken van het Goo„ tewegje, voorts op Heist, den Driehoek , Zwar,, te/luis en het Fort St. Denaas', welk Fort den „ Staaten werd afgedaan met het Land benoorden „ de lijn : dan de Sluisdeuren in 't gemelde Fort zouden in Vredestijd afgenomen blijven. — Dt 9i nieuwe Grenzen der Staaten zouden zich uitlTtek G 3 j, ken

Staat».

PtlCEEring.

Sluiten