Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 335

van Huy zouden, op kosten van het Land van „ Luik, geilecht worden, zonder dat men ze hn9, mer wederom zou mogen hermaaken ; zullende 9, deeze Hechting binnen drie maanden moeten ge3, fchieden (*). — De Koning van Groot-Brit,, tanfe verbondt zich tot handhaaving van dit Ver99 drag, welk door de handelende Mogenheden bin9, nen zes weeken zou moeten bekragtigd wor-

den Cf>" Met welke bekragtiging dit geheele Ruk zijn beflag kreeg.

Wilden' wij alle de onaangenaamheden ophaalen, op het fluiten van dit Verdrag der Barrière gevolgd, en de onlusten, die deswegens reezen met den Keurvorst

(*) Ten opzigte van b.5t Artijkel, de Hechting van Buy en van het Kasteel van Luik betreffende, verklaarden de Staatfche Gevolmagtigden, daar in niet te kunnen bawilligen , dan onder deeze twee Voorwaarden : . 1. Dat

de Prins en de Staaten van Luik afitand zouden doen van de klagten, op den Rijksdag iugebragt tegen de ftichting der Sterkte op den St. Picters Berg , tegen over Maastricht , door de Suaten. — a. Dat men hun ook genoegen gave wegens hunne eifchen op Bon, 't zij door het Hechten deezer Vesting , of door overéénkomen ontrent de Bezetting, welke men tot gemeene veiligheid daar in zou mogen leggen. Lakberti, Tem, IX. p.46.

(tj Du Mor>t Corp: Diplom. Tom. VIII. F. I. P.45J. Lamberti, Tom. IX. p.a4. Rou.eet Recucil, Tom. I. p. -7, Ook vindt men het in 't breede agter le Clerc's Gefchiidtnisfcn der fer lénigde Nederlanden.

StaatsRegebring.

Gevolgen van dit Barrierel erdrag.

Sluiten