Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306- GESCHIEDENIS

SïAATSR.EGEBWSG.

Staat

den jaare MDCCXII. gedaan, om hen bij 't bezit dier Srad te handhaaven , te leur (tellende. Met zulk eene flegte munt betaalde de magtigfte van het Bondgenootfchap den betoonden ijver en de gedraagene kosten ten voorfiand van de gemeene zaak (*).

(*) Lamberti, Tom.X. p. 380. Rapport du Cmmittêfecret. en 1715. p. Hf. Aiï. & Mem. de la Paix dUtrecht, Tom-I. p. 545.548.549.

Sluiten