Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

XlKü.

Belan» des Handels.

40Ö GESCHIEDENIS

hebbe van de mededinging des Handels en der Zeevaart, dat altoosduurend en heilloos zaadbeginzel van tweedragt tusfehen Engeland en Holland. Hem kon niet onkundig weezen, dat de voordeden uit die twee bronnen voortvioeijende, niet alleen de middelen waren van den rijkdom, maar tevens van 't beftaan der Veréénigde Nederlanden. Hij hadt de woorden, hem door de kragt der waarheid afgeperst, „ en om aan Engeland het hoofd te bieden, zullen „ zij zich verbinden aan Frankrijk," moeten ontvouwen. Deeze grondregel geldt ten allen tijde; doch het fchijnt dat de veranderingen zints eene halve eeuw voorgevallen in het Staatkundig ftelzel des Rijks de belangen van 't Gemeenebest, ten dien opzigte, zeer veranderd heeft. Wij zullen van het Zeeweezen niet fpreeken ; fchoon Engeland en bovenal Frankrijk, in dit nieuw betoog van 't vermogen der Volken, groote vorderingen gemaakt hebben, is het eene erkende waarheid, dat het daarftellen van eene Zeemagt, eene allergemaklijkfte zaak is voor eene Zeemogenheid, die middelen heeft, en e.mftig ge. fteld is om dit uittevoeren. Voor geld zal men altoos Matroozen vinden. Deeze foort van Menfchen vervoegt zich natuurlijk in die Landen, waar zij best betaald worden. Winzugt en belang zullen altoos een veel grooter getal doen gebooren worden dan het hoogklinkend, doch voor de meesten hunner niets beduidend, woord, Vaderlandliefde.

De Staat, door de uitgeputheid der geldmiddelen genoodzaakt, bezuinigingen in het Zee weezen te

ge-

Sluiten