Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

RL\G.

B. Bekeer.

Friesland verbooden, en RoëLL, vredelievend van aart, offerde het verfpreiden van zijne bijzondere begrippen aan de Liefde tot Vrede en Eendragt op. Hij bleef nog verfcheide jaaren het Hoogleeraarampt in Franekèr bekleeden, en werd vervolgens tot den Stoel der Godgeleerdheid op Utrechts Hoogefchool, op de aauzienlijkfle en voordeeligfte voorwaarden bevorderd. Of hij onder de Ketters, wegens zijne bijzondere Begrippen verdient aangetekend te worden, laaten wij met C Borman den Godgeleerden over (*).

Van algemeener en uitgeftrekter aart was de beroerte in de Kerk verwekt, door den ichranderen Balthazar Bekker , die reeds, in het eerst van zijn Predikdienst in Friesland, door van het betreeden pad af te wijken, zich veel onrust van zijne Medeleeraaren en de Hoogleeraaren op Frieslands Hoogefchoole op den halze gelaaden hadt. In Holland beroepen en meer rusts genietende, zette hij, van den last der twistfchriften ontflagen, zijne Letteroefeningen met allen ijver voort, en werd Leeraar te Amfterdam. De verfchijning der verbaazend groote Staartftarre, in den jaare MDCLXXX, werd van 't gemeen aangezien als een Voorbode van naderende Oorlogen of andere rampen voor het Menschdom, Bekker , reeds voor lang een geOaage Vijand en geduurige Beltrijder van alle voorbeduidzelen , liet deeze

(*) Zie Moshems Kerklijke Gefchiedenh IX, Deel. bl. 24a. en C. Burmaknüs Trajeftum Eruditum, p. 309.

Sluiten