Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Y S T

van alle de stukken, welke in dit zeven-en twintigste deel geplaatst z y n.

X. Concept-request, ingeleverd by den Krygsraad, en tot nadere revifie geapprobeerd. In dato 14 January 1785. bl. 1

XI. Propositie van Jonkheer robert jas*

PliR van der capellen tot de MARSCH,

befchreeven in de Ridderfcliap van Gelderland, om eene bezending te doen aan den Heere Kapitein Generaal, tot ouvertures omtrent gemaakte en voorgenomene fchikkingco in deeze tydsomftandigheden; ter Staatsvergadering gedaan op een extraordinaire Landdag te Nymegen. In dato 14 January 1785. . . bl. 6

XII. Extract uit de Refolutien van de Heeren Ötaaten van Holland en Westfriesland, in haar Ed. Groot Mog. Vergadering genomen 5 behelzende een Misfive van den Prinfe Erffiadhouder, inhoudende een tafereel van de waare fentimenten van zyne Hoogheid met relatie tot de behangen van de Republiek , de ongenoegzaamheid der middelen ter defenfie, en een voorviel om dezelve te vermeerderen. In dato 19 January 1785. . . bl. 11

* XIII.

Sluiten