Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN. va

XXXVIII. Resolutie op het Verfchil onder Gecommitteerde Raaden, omtrent de dispofitie van Ampten. Genomen in hun Ed. Gr Mog. Vergadering. In <iato 4 Maart 1785. • • bl- 222

XXXIX. Extract uit het Boek van Refolurien der Stad Deventer. In dato 11 Maart 1785. ... bl. 224

XL. Request van Rotterdamfche Gecommitteerden aan de Commisiie van hun Ed. Gr. Mogende en aan de Wethouderfchap van Rotterdam. Ingeleverd in dato 17 Maart 1785. . '. bl. 225

XLI. Protest van f. b. van der capellen tot ryssel, Burgemeeiter der Stad Zutphen; ter infertie in het Quartiers Recesfe va 1 de Graaffchap Zutphen overgegeeven. In dato 17 Maart 1785. . bl. 228

XLII. Protest van Jonkheer r. j. van der caplllen tot de marsch , tegens de illegale en onbevoegde aanftelling door Zyn Hoogheid , van een Ontvanger Generaal en Rentmeefter der Geestlyke Goederen in de Graaffchap Zutphen , en opgevolgde informeele genomene Conclufie by den Heer Prefiderende in het Kwartier. In dato .7 Maart 1785. . bl. 234

XLIII- Rapport van den Heere r. paludanus , wegens deszelfs Commisfie na Overyijtl,

om-

Sluiten