Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*eb, STAAT EN OORLOG. 1785; 101

na het fcheiden van hun Edele Mog Collegie, zig by Zyne Hoogheid den Heere Prince Erfftadhouder hadden gescqukeert van de Coanmisfie, waar mede hun Edele Mog. hun hadden gelieven te chargeeren; dat hoogstdezelve daar op had te kennen gege. ven , niet wel te kunnen bepaalen, of het verzogte Detachement van hier uit de Hollandfche Guardes zoude kunnen worden genomen, doch had aangenomen, zonder uitftel, de noodige voorziening té doen , ten einde zoodanige Detachementen als hun Ed. Mog. in het oog hadden , na Rhynsburg, Valkenburg en Benthuifen ten fpoedigften te doen vertrekken.

Waar op gedelibereert, en welgemelde Heeren voor derzelver genomen moeite en gedaan rapport bedankt zynde , is goedgevonden en verftaan, dat Extracten deezer, en van de Refolutie door hun Ed. Mog. op gister genomen , aan hun Edele Groot Mog. by Misfive zullen worden gezonden; en dat daar nevens zal worden gevoegt de Misfive , welke hun Ed, Mog. van den Bailliuw van Rhynsburg zoo even hebben ontfangen.

(Onder ftond)

Accordeert met voorfz. Register.

(Was get.)

A. J. ROYER.

G 3

EDE-

Sluiten