Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 fe». ZAAKEN VAN

Waar op na deliberatie is goedgevonden dezelve in detentie te houden, en den Stadhouder voorts te recommandeeren betragting te maaken op de beste wyze doenlyk , de overige Perfoonen mede in handen te krygen , het welk gemelde Stadhouder ook heeft aangenomen te zullen betrachten.

Accordeert met de voorfz. Refolutie.

A. VAN DER SLUIS.

Extract uit de Refolutien van ds Heeren Bailliuw en Leenmantien van den Lande van Voorne^ genomen op

Den 5 February 1785.

De Refolutien van den 3 dezer zyn gerefumeert, en na deliberatie gehouden voor gearrefteerr.

De Sta 'houder van Oosten heeft ter Ver» gacUringe keimisfe gegeeven, dat hy de Dienaai s der Juftitie, heeden morgen nog met den duifter, na den Nieuwenhoorn had gezonden, met ordre, om de vier verdere ge» accufeerdens , of zoo veel 'er van zouden kunnen magtig worden, te apprehendeeren, èn na alhier over te brengen in detentie;

Dat de Dienaars ook , even voor het aangaan van deeze Vergadering , aan hem Stadhouder hadden komen rapporteeren, dat met zeer veel overleg, een van dezelve Perfoonen , met naame David van den Berg, niettegenftaande zyne refiftentie, hadden mede gebragt, en alhier op het Gevangenhuis geplaatst j

Het

Sluiten