Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1785. 167

XXXII. Misfive van Gecommitteerde Raaden aan hun Ed, Gr. Mogende , nevens eenen voor/lag van den Advocaat Fiscaal luyken, tot nadere voorziening tegen alle oproerige beweegingen. Ingeleverd in dato 18 February 1785.

/'Xntfangen een Misfive van de Heeren Gacommit\_J teerde Raaden , gefchreeven in den Haage op gisteren , waarby hun Edele Gr. Mog- toezenden een propofitie, door den Advocaat Fiscaai Luyken aan hun gedaan; en in confideratie geeven, conform aan dezelve, en te^en alle openbaare bedryven tot commotie en combuftie, by tyds nader te voorzien; breeder hier na geinfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verdaan , dat de voorfchreeve Misfive en daarby gevoegde propofitie zullen worden g.- examineert door de Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem en verdere hun Edele Gr. Mog. Gecommitteerden tot de ■ zaaken van de Juftitie , met de Heeren Gecommitteerde Raaden , tn de Vergadering daar op gediend van derzelver confideratien en advis.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

L 4 ede-

Sluiten