Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1785. 219

alleen door ware liefde voor het Vaderland kan bezield worden, en met cordaatheid aan. Waar mede,

DOORLUGTICSTE VORST EN HEER !

Wy Uwe Doorl. Hoogheid beveelen in de Befcherminge Godes.

(Onder ftond)

Uwe Doorl. Hoogheids goede Vrienden , De Staaten van Vriesland.

(Was geparapheerd)

J. C. BERGSMA, Vt.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van Hun Edele Mogende,

(Was get.)

At J. VAN SMINIA.

XXXVII.

Sluiten