Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jj© maart, ZAAKEN VAN *178j.

de de laatstgenoemde eene cierlyfee aarfpraak, welke insgelyks door den Heer van Lynden beantwoord , en de voornoemde Deputatie voor derzelver attentie bedankt werd.

Vervolgens hebben zig aan de Commisfie uit raam der H. H. Staaten geaddresfeerd de H H. Voerst vzu A verbergen, en de Schepper, Burgemeester der Srad Deventer, geevende communicatie van het befluit der H. H. Srasuen, daar in beftaande , dat Ridderfchap en Steden ieder afzonderlyk eene Commisfie zouden benoemen, om met de Gecommitteerden der hooge Bond. genooten in conferentie te treeden; hebb nde de voornoemde twee Heeren al verder uit naam van de Staaten en Leden der Commisfie verzogt, om op morgen door hoogstdezelve des middags ter Maaltyd onthaald te worden, de voornoemde Heeren voor de gegeevene communicatie van de Refolutie der H. H. Staaten bedankt zynde, hebban de Leden der Cominislie de uitnodiging der H- H. Staaten geaccepteerd.

En heeft hierop de Griffier Putman, als Griffier der Ridderfchap, zig uit derzelver naam by de Commisfie vervoegd , en gecommuniceerd, dat hoogstdezelve gedeputeerd hadden de H. H. Bentink , Landdrost van Vollenhoven , Voerst van Averbergen, Tengnagel van den Lmtenberg, Hoevel tot Nyenhuys, Sloet van Everloo, en Dedem van Rollecate, mitsgaders meergedagten Griffier Putman, om dezelve te adiifteeren , om met de Commisfie in conferentie te trceden , geevende de Heer de Schepper vervolgens mede kennis , dat wegens de Steden benoemd waren de Heeren S. de Schepper, G. D.Jorders, D. J. van Doorninck, J. VV. Tuhler, met den Se. cretaris Gerh. Dumbar, wegens de Stad De venrer, de Heeren A. Vesrrink, Mart. Valencyn, P. D. van Heymenberg en F. VV. Stennekes, benevens den Secretaris J. A. de Mist, wegens Campen, en de H. H. Crans, Theusfink, Wicberlinlt en Revafteyn, wegens Zwolle.

Hier

Sluiten