Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aSS maart, ZAAKEN VAN 1785.

Ridderfchap , en de Steden Deventer Campen en Zwol, hoofdzaakelyk hier in beftaande, dat de welgemelde meerder, heid van de Ridderfchap fuftineert,

Dat geene overftemmmg gemaakt, of conclufie geformeert kan worden , in het geval , wanneer de drie Steden van een gevoelen zyn, dan met gevolg, van ten minlte een volderde gedeelte der praafente Heeren Edelen. Terwyl daar tegen de welgemelde drie Steden vermeenen,

Dat niet meer dan een enkel befchreeven Edelman nodig is, om met deszelfs gevolg aan haare zyde te effedtueeren , dat overftemmig geformeerd en geconcludeert kan worden. En alzoo zig tegenwoordig met genoegen van wederzydfche Parthyen binnen de Stad Campen, uit Ieder der overige Provinciën van het geheele Bondgenoot, fchap een Heer , en dus te zaamen zes Heeren bevinden, met naamen

J. E. van Lynden, wegens Gelderland.

R. Paludanus, wegens Holland en Westvriesland.

L. C. van Sonsbeek , wegens Zeeland. 5

J. Taets van Amerongen , wegens Utrecht.

E. S. G, J. van Burmania Rengers, wegens Vriesland, en

E. Lewe, wegens Stad en Lande.

Van wegens hunne hooge Committenten herwaards gezonden, om van de gereezene gefchillen vriendnabuurlyke kennis'

Sluiten