Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 178J. 27?

En met relatie tot het tweede point is goedgevonden het navolgende Plan van accommodement aan de litigeerende Parthyen voor te Rellen.

Alzoo is worden gerejecteert de propofitie van accommodement op gisteren gedaan , hier in beftaande»

Dat, wanneer drie Steden van een gevoelen zyn, in zaaken, waar in overftemming plaats heeft , geene ovti Remming gemaakt of geconcludeert zou kunnen worden , dan met ten minfte een juist zesde gedeelte der praafente Heeren Edelen.

Of indien zulks mogte worden geprefereert.

Dat, ten einde overftemming te for- _ meeren, in het hier vooren gefpecificeerde geval, daar toe een zeeker bepaald getal, by voorbeeld van zeeven a zes Edellieden zoude konnen worden vastgefteld.

Zoo geeven de Heeren Gecommitteerden de litigeerende Parthyen in bedenken , of dezelve , ten einde het verfchil in quaaftie in der minne worde geasfopieert, en uit den weg geruimd *, niet zouden konnen goedvinden en onderling willen overeen komen,

Dat, gelyk als, in zaaken, die met pluraliteit konnen worden afgedaan, overitemminge plaats heeft en geconcludeert kan worden in het geval, wanneer twee Steden en een Edelman , boven een derdepart van de praafente Edelen van een gevoelen zyn, als meede wanneer een Edelman boven twee derdeparten der praafente Edelen met eene Stad het zelfde gevoelen hebben;

Dus ook in het geval, wanneer de drie Steden van een gevoelen zyn, mee eenen S 3 en.

Sluiten