Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288 maart, ZAAKEN VAN 1785,

Dus ook in het geval, wanneer de drie Steden van een gevoelen zyn, met eenen enkelden Edelman overftemminge gemaakt en geconcludeerd zal kunnen worden.

Echrer onder deeze expresfe mits ende referve,

Dat, nadien de ondervinding ge« leert heeft , dat over de admisfie van nieuwe Leden in de RidderfcUap, meermaalen groote differenten tusfchen de Leden van Staat zyn ontftaan, van dezen generaalen regel van overfiemming zal zyn uitgezonderd de admisfibiliteit van nieuwe Leden zig aangeevende , om in de Ridderfchap verfehreeven te worden, waar omtrend de drie Steden , van het zelfde gevoelen zynde , geene conclufie daadelyk geformeerd zal worden, ten zy een derde gedeelte der aanweezige Heeren Edelen met de drie Steden zamen ftemd.

En dat voorts de Itiftruct-ien , Trarftementen , en Emolumenten aer Provinciale Ambten , het zy dezelve door Edelen of Burgeren bekleed worden, die van oudsher immers zeederd deeze loopende eeuw daar aan verknogt zyn geweest , niet veranderd , vermeerderd of verminderd zullen worden, ten zy mat eenpaarige Stemmen van de praefente Staatsleden.

En dat de begeeving van alle Politique Ampten (over dewelke door de H. H. Staaten dezer Provincie word gedisponeerd^ zal altemeeren tusfchen de Ridderfchap en de Steden, op dezelfde voet als

Sluiten