Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 3«?

aanftaande Donderdag, na dat de G cotnmttteerden van de Heeren Staaten zullen hebban affcheid genoomen, te pronuntieeren, en aan de litigeerende Parthyen te communiceeren.

Voor het eindigen der Vergadering is door den Griffier Dumbar namens de Heeren Staaien van Overysfel aan de Commisfie gecommunU ceerd, dat het verzoek door de H. H G^c >m. mitteerden gedaan , om op Donderdag van de Heeren Staaten affcheid te neemen, aan ho >gstdezelve aangenaam was. met byvoeging, oat hun Ed. Mog. hem Gr ffier gelast hadden te verneemen , op wat uur, en van welke plaats het den Gecommitteerden zoude goeddunken, om op dezelfde wyze , als by de receptie had plaats gehad , door eene Depuiatie afgehaald, en in der Staaten Vergadering geleid te worden.

Waar op gedelibereerd zynde, hebben de H. H. Gecommitteerden verkoozen , om ten elf uuren ten voorfz. einde van het Raadhuis te worden afgehaald. En is voorts de Vergadering gefcheiden.

Vergadering gehouden den 3 Maart»

Piaefent alle de Heeren.

De H. H. Gecommitteerden ten tien «uren op het Stadhuis vergaderd zynde, werd de com« promisforiaale üitfpraak eergisreren gearresteerd, nogmaals gerefumeerd, en daar van drie eensluidende Affchrilten gemaakt zynde, hebben de Leden der Commisfie dezelve onderteekend.

Kort hier op arriveerde de deputatie van de Heeren Staaten van Overysfel, befhande in de H. H. Bentink tot Diepenheim , Pallandt tot Zuithem , eD Hoe vel tot Nieuhuis, en te H. H. Eekhout, Veftrink en Crans, Btirgemeeiteren der Steden Deventer, Campen en Zwol, geadfifteerd met den Heer Gerch Dumbar, SeV 3 ere-

Sluiten